ul. Czarnoleśna 18 41-709 Ruda Śląska
Pon - Sob 07:30-15:30
+ 48 668 823 433

Kontakt

Doma Inwestycje > Kontakt
 • Ruda Śląska / siedziba
 • Ruda Śląska / biuro
Adres:DOMA INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czarnoleśna 18 41-709 Ruda Śląska
Tel.:+ 48 668 823 433 Fax:+ 48 668 823 433 Email:[email protected] WWW:http://www.domafm.pl Godziny:Poniedziałek - Sobota 07:30 - 15:30
Adres:ul. Czarnoleśna 18; 41-709 Ruda Śląska Tel.:+ 48 668 823 433 Fax:+ 48 668 823 433 Email:[email protected] WWW:http://www.domafm.pl Godziny:Poniedziałek - Piątek 07:30 - 15:30

Wyślij wiadomość

Imię / nazwisko

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOMA INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można się z nim skontaktować listownie, telefonicznie lub mailowo.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 pkt „A” RODO – zgody na przetwarzanie danych i art. 6 ust. 1 pkt „C” RODO – jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
 3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji – profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem.
 9. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jestzobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązkuustawowego.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.