ul. Czarnoleśna 18 41-709 Ruda Śląska
Pon - Sob 07:30-15:30
+ 48 668 823 433

Osiedle Bażantów

Doma Inwestycje > Rewitalizacje > Osiedle Bażantów

Szczegóły projektu

Klient: Restauro Sp. z o.o.
Miejsce:Czerwionka Leszczyny
Wartość: 2 mln zł
Rok:2015
Kategoria:Renowacje

Opis projektu

  1. Kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji C.O., wod-kan w budynku wielorodzinnym Radockiego dla 300 mieszkań 
  2. b. Kompleksowy montaż i uzbrojenie zestawów podnoszenia ciśnienia w tym dla zbiorników pożarowych. 
  3. Kompleksowy montaż separatorów w garażu podziemnym wraz z odprowadzenie wody układem pompowym, montaż prefabrykowanych zestawów wodomierzowych. 
  4. d. Kompleksowe wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu w systemie Pluvia, wraz z montaż wpustów deszczowych na dachu. 
  5. e. Wykonanie wszelkich niezbędnych przewiertów przez ściany i stropy. 
  6. f. Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych wod-kan i C.O. i uzbrojenie w pomieszczeniu wymiennikowni zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora sieci ciepłowniczej, w tym również wykonanie układu odpompowania wody